HOME

 OZNAM

Organizačný výbor turnaja sa na svojom stretnutí dňa 3.12.2012 rozhodol

zrušiť 13. ročník turnaja

BRATISLAVA WINTER CUP 2013

z dôvodu malého záujmu družstiev.

Touto cestou sa prihláseným družstvám ospravedlňujeme.